20160318_105148-1_resized_20170204_040505291

Fenneke Melles

Leven en werk zijn voor mij nauw met elkaar verbonden. Maatschappelijke functies zijn even essentieel als het beeldend vormgeven. Mens zijn betekent dat je verantwoordelijk bent voor een ander mens. Een besef van onderlinge verbondenheid en intermenselijke solidariteit. De diversiteit tussen mensen kan er slechts zijn dank zij de ander. In mijn werk als maatschappelijk hulpverlener kan ik mijn bijdrage bieden aan de gemeenschap.

Mijn drijfveren in het leven vinden een weerslag in mijn werk als beeldend kunstenaar. Leven is een kunst, een uitdaging en roept om creatie, in welke vorm dan ook. De bestaande omgeving verwondert me en nodigt uit tot verbeelding.

Naast mijn schilderijen maak ik beelden van gevonden o.a. natuurlijke materialen. De aarde draagt ons en de grond is onze verbinding met de natuur. De geest de verbinding met de geestelijke wereld. De gemeenschap de verbinding met de mensheid, de samenleving. Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de wereld leven maar niet op een materialistische manier met eenheid als fundament, is de basis die mij gelukkig maakt. Er is geen afscheiding tussen uiterlijk en innerlijk, alles is non-dualistisch, één geheel. Het scheppen van nieuwe beelden door middel van hergebruik van materialen verbeeldt mijn vertrouwen in een uiteindelijk, integere wereld.

20160318_105148-1_resized_20170204_040505291

Fenneke Melles

Leven en werk zijn voor mij nauw met elkaar verbonden. Maatschappelijke functies zijn even essentieel als het beeldend vormgeven. Mens zijn betekent dat je verantwoordelijk bent voor een ander mens. Een besef van onderlinge verbondenheid en intermenselijke solidariteit. De diversiteit tussen mensen kan er slechts zijn dank zij de ander. In mijn werk als maatschappelijk hulpverlener kan ik mijn bijdrage bieden aan de gemeenschap.

Mijn drijfveren in het leven vinden een weerslag in mijn werk als beeldend kunstenaar. Leven is een kunst, een uitdaging en roept om creatie, in welke vorm dan ook. De bestaande omgeving verwondert me en nodigt uit tot verbeelding.

Naast mijn schilderijen maak ik beelden van gevonden o.a. natuurlijke materialen. De aarde draagt ons en de grond is onze verbinding met de natuur. De geest de verbinding met de geestelijke wereld. De gemeenschap de verbinding met de mensheid, de samenleving. Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de wereld leven maar niet op een materialistische manier met eenheid als fundament, is de basis die mij gelukkig maakt. Er is geen afscheiding tussen uiterlijk en innerlijk, alles is non-dualistisch, één geheel. Het scheppen van nieuwe beelden door middel van hergebruik van materialen verbeeldt mijn vertrouwen in een uiteindelijk, integere wereld.